Användaravtal & GDPR-förklaring

Senast uppdaterad: 2023-12-14

Välkommen till Alicenta! Vänligen läs detta användaravtal (“Avtalet”) och GDPR-förklaringen noggrant innan du använder vår mobilapplikation (”Appen”).

1. Acceptans av Villkor
Genom att komma åt eller använda Appen godkänner du att vara bunden av dessa villkor och bestämmelser. Om du inte är överens med någon del av dessa villkor får du inte använda Appen.

2. Användarbehörighet
Du måste vara minst 18 år gammal för att använda denna App. Genom att använda Appen försäkrar och garanterar du att du har laglig rätt att ingå ett bindande avtal med Dasi Software AB och uppfyller alla ovanstående behörighetskrav.

3. Integritetspolicy och GDPR-förklaring
Din användning av Appen regleras även av vår Integritetspolicy https://dasisoftware.se/integritetspolicy, som är införlivad genom hänvisning i detta Avtal. Genom att använda Appen samtycker du också till vår behandling av personuppgifter i enlighet med GDPR.

4. Användarkonto
a)
För att komma åt vissa funktioner i Appen kan det krävas att du skapar ett användarkonto. Du är ansvarig för att bibehålla konfidentialiteten för din kontoinformation och är fullt ansvarig för alla aktiviteter som sker under ditt konto.
b) Du samtycker till att omedelbart meddela oss om obehörig användning eller åtkomst till ditt konto.

5. Användning av Appen
a)
Du samtycker till att använda Appen endast för lagliga ändamål och i enlighet med detta Avtal.
b) Du får inte använda Appen på ett sätt som kan inaktivera, överbelasta, skada eller försämra Appen eller störa någon annans användning av Appen.

6. Immaterialrätt
a)
Allt innehåll och material som finns tillgängligt i Appen, inklusive men inte begränsat till text, grafik, logotyper, bilder och programvara, är egendom av Dasi Software AB eller dess licensgivare och skyddas av upphovsrätt, varumärkesrätt och andra immaterialrättsliga lagar.
b) Du får inte använda, reproducera, ändra, distribuera eller visa någon del av Appen utan uttryckligt skriftligt medgivande från Dasi Software AB.

7. Uppsägning
Dasi Software AB förbehåller sig rätten att ensidigt avsluta din åtkomst till Appen när som helst utan förvarning av någon anledning, inklusive men inte begränsat till överträdelse av detta Avtal.

8. Ansvarsfriskrivning
Appen tillhandahålls “som den är” utan några garantier, varken uttryckta eller underförstådda. Dasi Software AB garanterar inte att Appen kommer vara felfri eller oavbruten.

9. Begränsning av Ansvar
Under inga omständigheter ska Dasi Software AB vara ansvarig för indirekta, incidentala, särskilda eller följdskador som uppstår i samband med användningen av Appen.

10. Tillämplig Lag och GDPR
Detta Avtal ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige. För behandling av personuppgifter gäller även bestämmelserna i GDPR.

Kontaktinformation
Om du har några frågor om detta Avtal eller vår hantering av personuppgifter enligt GDPR, vänligen kontakta oss på support@dasisoftware.se

dasi-software-logotyp-vit

Kontakt
E-post: info@dasisoftware.se
Telefon: 08-4800 4500

Adress
Kanalvägen 12
194 62 Upplands Väsby