Integritetspolicy för Dasi Software AB

Senast uppdaterad: 2023-12-14

Dasi Software AB, nedan kallat “Företaget,” är engagerat i att skydda och respektera din integritet. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och skyddar personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar, inklusive General Data Protection Regulation (GDPR).

Vilka personuppgifter samlar vi in?
Vi kan samla in och behandla följande personuppgifter:
1. Kontaktinformation: Namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
2. Anställningsinformation: CV, referenser och andra relevanta detaljer i samband med anställningsprocessen.
3. Affärsinformation: Information om företag eller organisationer som våra kunder och leverantörer representerar.

Varför samlar vi in personuppgifter?
Vi samlar in och behandlar personuppgifter för följande ändamål:
1. Leverans av tjänster: För att tillhandahålla de tjänster som du begär av oss.
2. Kommunikation: För att kommunicera med dig angående våra tjänster, förfrågningar och andra relevanta ärenden.
3. Anställningsprocess: För att hantera rekryteringsprocesser och anställningsrelaterade ärenden.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, behandling, förlust eller förstörelse.

Delning av personuppgifter
Vi delar endast personuppgifter med tredje parter i enlighet med tillämpliga lagar och för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig eller för att tillhandahålla tjänster.

Dina rättigheter
Enligt GDPR har du rätt att begära åtkomst till och korrigering eller radering av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot eller begränsa vår behandling av dina personuppgifter.

Kontaktinformation
Om du har frågor om vår integritetspolicy eller hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på: support@dasisoftware.se

Ändringar i integritetspolicyn
Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats.

dasi-software-logotyp-vit

Kontakt
E-post: info@dasisoftware.se
Telefon: 08-4800 4500

Adress
Kanalvägen 12
194 62 Upplands Väsby